37904
/

  eps karbonlu

  ISI YALITIM LEVHASI EPS

   
   
   
  PAKBOARD Expande Polistren Sert Köpük (EPS - Genleştirilmiş Polistren) köpük halindeki, termoplastik, kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.
   
  Polistren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS (Genleştirilmiş Polistren sert köpük) ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişiricigaz "Pentan" dır. Pentan tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yerdeğiştirir. Böylece EPS levhaların bünyesinde bulunan çok sayıda (1m3 EPS'de 3-6 milyar) küçücük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin % 98'i hareketsiz ve kuru havadır..
      


   
   
   
  ISI YALITIMININ FAYDALARI VE GENEL ÖZELLİKLER
   
   
  PAKBOARD ÖZELLİKLERİ VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
  PAKBOARD Yüksek Isı Yalıtımı sağlar.
  PAKBOARD Yüksek Basınç Mukavemeti vardır.
  PAKBOARD Boyutsal Stabildir.
  PAKBOARD E Yangın sınıfındadır.

   
   
  ISI YALITIMININ FAYDALARI
  PAKBOARD Hava kirliliğini önler.
  PAKBOARD Ortamda homojen ısı dağılımı elde edilir, konfor şartları sağlanır.
  PAKBOARD Isıtma ve soğutma uygulamalarında yakıt, elektrik ve işletme giderleri azaltılarak tasarruf sağlanır.
  PAKBOARD Isı yalıtımı ile kayıplar kazanca dönüşür. Bu sayede daha küçük kapasiteli ısıtma ve soğutma cihazları seçilebilir ve yatırım giderleri ciddi ölçüde azaltılır.
  PAKBOARD Doğal kaynak israfı azalır, ozon tabakası delinmez ve sera etkisi azalır.
   
  ISI YALITIM MALZEMESİ NASIL SEÇİLİR?

   
   
   
  PAKBOARD PAKBOARD Buhar difüzyon direnci yüksek olup, binanın nefes almasına yetecek kadar buhar geçirmelidir.
  PAKBOARD Hafif yapılı, kolay taşınır ve sert olmalıdır. (basma dayanımı yüksek olmalı)
  PAKBOARD Yalıtım malzemesi uygulama şekli; bina fiziğine ve uygulanacak yere uygun olarak seçilmelidir.
  PAKBOARD İşçilik maliyetleri az, hızlı uygulanabilir olmalıdır.
  PAKBOARD Daima ısı yalıtım değeri (Lambda) küçük olanı seçilmelidir.
  PAKBOARD Aleve dirençli E yangın sınıfında malzeme olmalıdır.
  PAKBOARD Uygun yalıtım malzemesi bünyesine su almamalıdır.
  PAKBOARD Çevreye ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
  PAKBOARD Uygulama yerlerindeki sıcaklık şartlarına uygun seçilmelidir. (75°C altı için uygundur)
  PAKBOARD Teras uygulamalarında su yalıtım malzemesini darbe ve ısıl genleşmelerden korumalıdır.
  PAKBOARD Uygulama yerine göre yoğunluk, kenar ve yüzey özelliklerine sahip olmalıdır.
   
  ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE EPS
   
   
  ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
  Ekspande Polistren Köpük (EPS - Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük), petrolden elde edilen, köpük halinde, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.
   
  Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS (Genleştirilmiş Sert Köpük) ürünlerin üretiminde, öncelikle bead tipi olarak adlandırılan, içerisinde N-Pentan (tanecik yapılarının şişirilmesi ve köpük elde edilebilmesi için kullanılan şişirici gaz) enjekte edilmiş polistiren hammaddesinin buhar ile ön-ısıtması yapılıp, kurutma ve olgunlaştırma işlemleri yapıldıktan sonra taneciklerin birbirleri ile sıkıca kaynaşmasını sağlamak üzere kalıplama işlemleri yapılır. N-Pentan gazı, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Durgun hava, EPS levhaların bünyesinde bulunan kapalı gözenekli hücreler içinde hapsolur. Şişirici gazın çok kısa sürede hava ile yer değiştirmesi ile istenen hacmin sabit kalmasını sağlar.
   
  EPS ÜRETİM PROSESİ
   

  EPS VE ÇEVRE
   
   
  YANLIŞ : EPS kullanımı Ozon Tabakası için tehlikelidir.
  DOĞRU : EPS'nin etkin bir yalıtım malzemesi ve hafif bir ambalaj olarak kullanılması bu etkiyi yaratan gazların üretimini azaltır.
   
  YANLIŞ : EPS kullanımı "Küresel Isınma"ya ve "Sera Etkisi"ne yol açar.
  DOĞRU : EPS zararlı gazlar içermediğinden "Küresel Isınma"ya ve "Sera Etkisi"ne yol açmaz. Sera etkisi gazları olarak isimlendirilen su buharı, karbondioksit ve ozon gibi gazlar kısa dalga radyasyonların geçişine izin verirler fakat uzun dalga radyasyonları absorbe ederler. Güneş ışınları da dünyaya kısa dalga radyasyonu olarak gelir ve dünyayı ısıtır. Bu ısı uzun dalga radyasyonu olarak ortaya çıkar. Bu da bahçelerdeki sera mekanizmasına benzediği için "sera etkisi" olarak adlandırılır. Bu etki olmasa idi dünya ısısı - 30°C civarında olacaktı.
  Günümüzde ise bu gazların aşırı artması nedeniyle dünyamız "aşırı ısınma" tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu etkiyi oluşturan gazlar arasında karbondioksit en büyük paya sahiptir. Karbondioksit yayılmasının %80'i de fosil kökenli yakacakların yanmasından oluşmaktadır. Bu durumda EPS ısı yalıtımını sağlayıp, yakıt tasarrufu sağladığı için olumlu bir etkiye sahiptir.
   
  YANLIŞ : EPS atıkları tekrar kullanılamaz.
  DOĞRU : EPS yeniden kullanılabilir, geriye dönüşümlüdür ve enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir.
   
  EPS atıkları çeşitli işlemlerden sonra tekrar üretimde kullanılabilir. Buna ek olarak EPS ambalajların bir çoğu da ilk kullanımdan sonra tüm özelliklerini korumaları sayesinde tekrar kullanılabilir. EPS atıkların öğütülerek toprağın geliştirilmesi için drenaj ve havalandırma amacıyla kullanılmaları da mümkündür.
  EPS'nin diğer atıklar arasında kolayca farkedilebilir olması da geridönüşümünü kolaylaştırmaktadır.
   
  YANLIŞ : EPS ambalajlar çok büyük oranda çöp yaratmaktadır.
  DOĞRU : EPS tüm çöplerin ağırlığının binde birini (% 0,1) oluşturmaktadır.
   
  EPS ambalajların büyük çoğunluğu belediye atıklarına gider. Bu atıklar evler ve ofislerden kaynaklanır. Avrupa'da yapılan ölçümlerde belediye atıklarının tüm atıkların %5'ini oluşturduğu, geri kalan kısmın tarımsal ve maden artıkları olduğu saptanmıştır. Belediye atıklarının %7'si plastik malzemelerdir. Bunların da %1,5'u EPS'dir.
   
  YANLIŞ : EPS üretimi dünya kaynaklarının hatalı ve aşırı kullanımına yol açar.
  DOĞRU : Bir hammaddenin çevre üzerindeki etkisinin gerçek bir resmini görebilmek için onun "beşikten-mezara" tüm aşamalarını incelemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında EPS, diğer malzemelere kıyasla dünya kaynaklarının en verimli kullanımıdır.
   
  EPS diğer malzemelerle kıyaslandığında, üretimi için ve daha sonra kullanımında harcanan kaynak miktarı çok daha azdır. Üretimi için gerekli enerji, su ve diğer malzemelerin oranı EPS'nin alternatifi malzemeleri üretmek için gerekenlerden daha azdır. Buna ek olarak EPS'nini yalıtım amacıyla kullanılması büyük enerji tasaruflarının yapılmasını, dolayısıyla dünya kaynaklarının daha ekonomik harcanmasını sağlar.
   
   
   
   
   
   
   
  Ürün Adı   Plus80 Plus100 EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 120 EPS 150 EPS 150
  Yoğunluk TS EN 1602 16 20 16 20 22 24 26 30
  Isı iletim katsayısı TS EN 12667 0,031 0,03 0,038 0,037 0,035 0,034 0,033 0,032
  %10 deformasyon altında basma dayanımı TS EN 826 80 100 80 100 120 120 150 150
  Bükme dayanımı TS EN 12089 BS125 BS150 BS125 BS150 BS170 BS170 BS200 BS250
  Boyut kararlılığı TS EN 1603 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2
  Uzunluk TS EN 822 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
  Genişlik TS EN 822 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2
  Kalınlık TS EN 823 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2
  Yüzey düzgünlüğü tayini   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
  Gönyeden sapma TS EN 824 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2
  Yüzeylere dik çekme EN 1607 TR150 TR150 TR150 TR150 TR150 TR150 TR200 TR200
  Su buharı difüzyon direnci   20-40 30-70 20-40 30-70 30-70 30-70 30-70 30-70
  Yangın sınıfı EN 13501-1 E(B1) E(B1) E(B1) E(B1) E(B1) E(B1) E(B1) E(B1)
   
  BOYUTLAR VE PAKET BİLGİLERİ

  BOYUTLAR VE PAKET BİLGİLERİ
  EPS PANEL EBADI KALINLIK PAKET BİLGİLERİ
  (mm) (mm) Panel Ad. Alan m2 Hacim m3
   
  500 * 1000 20 25 12,5 0,25
  30 16 8 0,24
  40 12 6 0,24
  50 10 5 0,25
  60 8 4 0,24
  70 7 3,5 0,245
  100 5 2,5 0,25
   
  600 * 1000 * 2000 Blok   1   1,2
  630 * 1030 * 4050 Blok   1   2,629
   
   
   
   
   
   
   
  Ürünler
  Yazdır Açıklama: PAKBOARD
  Açıklama: http://www.pakboard.com.tr/images/blank.gif  
  Açıklama: http://www.pakboard.com.tr/images/blank.gif  
  EPS VE XPS KARŞILAŞTIRMA  Açıklama: PAKBOARDXPS hammaddesi de EPS gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir. Ülkemizde, bu iki malzeme arasında seçim yapılırken fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kullanıcıların yanlış yöne sevk edilmesinden dolayı aralarındaki fark özellikle vurgulanmaktadır. EPS ve XPS'in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çokyakmdır. Buna karşın aynı yoğunluktaki EPS,XPS'e göre daha az maliyetlidir. Buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin seçilebileceği yerlerde,XPS (belirli biryoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. Bu durumda daha düşük yoğunluklu ve kalın EPS kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları yakalanmaktadır. 

  Isı iletkenliği: EPS ve C02 ile köpürtülmüş XPS'te hammaddenin havayla temasından sonra, ısı iletkenliği az miktarda artar ve havanın ısı iletkenliğini geçer. HFCKVVveya HFKW gazları kullanılarak daha düşük ısı iletkenliği elde edilebilir. Böylece EPS ve XPS arasındaki fark birbirine yaklaşır. Bunun yanında XPS üretiminde kullanılan çeşitli gazların ekolojik özellikleri büyük farklara sahiptir. Burada iki ekolojik etki mevcuttur: Ozon tüketme potansiyeli ve sera etkisi. Sera etkisi yaratan gazların başında C02 gelmektedir. C02'nin göreceli değeri 1'dir. Bu tabloya göre örneğin XPS'in üretiminde FCKVV12 gazının kullanılması durumunda, bu gaz C02'den 7300 kez daha yüksek sera etkisine sahiptir. EPS üretiminde sadece Pentan gazı kullanılmakta bu gazın da ozon tabakasına hiçbir zararı bulunmamakta ve sera etkisi yaratmamaktadır. Bu iki ürünün özelliklerini karşılaştırmak için aşağıdaki tablolardan yararlanabilirsiniz. 
  EPS - XPS   ISI İLETKENLİĞİ  KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
  ÜRÜN KABARTICI GAZ ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK) YOĞUNLUK kg/m3
  XPS HCFC 0,032 - 0,035 arası 24-30
  CO2 0,034 - 0,036 35-37
  EPS 80 Pentane 0,035 - 0,038 16
  EPS 100 Pentane 0,034 - 0,036 20
  EPS 120 Pentane 0,033 - 0,035 22
  EPS 120 Pentane 0,032 - 0,034 24
  EPS 150 Pentane 0,031 - 0,033 26
  EPS 150 Pentane 0,030 - 0,032 30
  Plus 80 Pentane 0,029 - 0,031 16
  Plus 100 Pentane 0,028 - 0,030 20

  Not: İlk değer 50mm altındaki kalınlıklar için, ikinci değer 50mm üstü kalınlıklar içindir. 


  XPS'İN EKOLOJİSİ
  KULLANILAN HÜCRE GAZI KİMYASAL TERİM OZON TÜKETME POTANSİYELİ SERA ETKİSİ POTANSİYELİ  
  FCKW 12 Dichlordifluoemethan 1,0 7300  
  HFCKW 12 
  HFCKW 142 b
  Monochlordifluormethan Monochlordiflurethan 0,05 
  0,06
  1500 
  1600
   
  HFKW 134 a 
  HFKW 152 a
  Tetrafluorethan 
  Difluorethan
  0 1200 
  140
   
  CO 2 Korbondioksid 0,06 1  
   
  EPS - XPS TEKNİK ÖZELLİKLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
  TEKNİK ÖZELLİK EPS (Ekspande polistren) XPS (Ekstrude polistren)
  ÜRETİM YOĞUNLUK ARALIĞI 16-30 24-37
  Ürün Adı Plus80 Plus100 EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 120 EPS 150 EPS200 XPS200 XPS200P XPS300Z XPS250C XPS300CZ
  Yoğunluk (kg/m3) 16 20 16 20 22 24 26 30 24-26 28-30 28-30 35-37 35-37
  Isı iletkenlik değeri (W/mK) 0,031 0,031 0,038 0.035 0,035 0,034 0,033 0,033 0,034 0,035 0,036 0,035 0,035
  Basma dayanımı (min %10) deformasyon Kpa 80 100 80 100 120 120 150 200 200 200 300 250 300
  Su buharı difüzyon direnci u 20-40 30-70 20-40 30-70 30-70 30-70 30-70 30-70 MU150 MU150 MU200 MU150 MU200
  Tam daldırma ile uzun süreli su emme (%)                 WL(T)3 WL(T)1,5 WL(T)0,7 WL(T)1,5 WL(T)0,7
  Yangın sınıfı E E E E E E E E E E E E E
  Yüzeye dik çekme TR150 TR150 TR150 TR150 TR150 TR150 TR200 TR200 TR200 TR200 TR400 TR400 TR400
  Kullanma sıcaklığı (°C)                 (-)50 (+)70 (-)50 (+)70 (-)50 (+)70 (-)50 (+)70 (-)50 (+)70
  Kalınlık toleransı T2 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T3 T3 T3 T3 T3
  Kalınlık toleransı                 FT2 FT2 FT2 FT2 FT2
  Kenar özelliği Düz- Binili Binili Binili Binili Binili Binili
  Yüzey özelliği Pürüzlü-Kanallı Pürüzlü-Kanallı Pürüzlü-Kanallı Zırhlı Pürüzlü-Kanallı Zırhlı
  Genişlik (mm) 500-600-1000 600
  Uzunluk (mm) 1000-1200 1250-2650-3000
  Kalınlık (mm) 20-100 20-70 10-100 20-100 20-80 30-80